AIUTATECI AD AIUTARLI

Chiunque volesse contribuire all'iniziativa che stiamo portando avanti in aiuto della famiglia Neacsu può aiutarci facendo un versamento sulla seguente postepay:POSTEPAY N° 4023 6105 6889 4431INTESTATA A BOGA MARIA

lunedì 23 febbraio 2009

23/02/09 TG5 serale: servizio sui rumeni in Italia

Stasera stranamente sul TG5 è stato mandato in onda un servizio ricco di dati significativi sui
rumeni che vivono in Italia...........
I due punti più significativi riteniamo siano i seguenti:
1)I rumeni che risiedono in Italia sono all'incirca 1000000 ( un milione ) ma quelli ospitati nelle
patrie galere sono 2700 pari ad una percentuale dello 0,27%.
2) Il 40% dei cittadini rumeni che hanno in Romania delle pendenze con la giustizia hanno
deciso di trasferirsi in Italia perchè qui si sentono più ''sicuri,, o per meglio dire qui hanno una
maggiore possibilità di delinquere senza rischio di essere duramente perseguiti!!
A questo punto viene naturale chiedersi ( naturalmente se si è in grado di ragionare senza
pregiudizi di sorta ) se tutto il can can mediatico degli ultimi mesi che ha portato una parte di cittadini italiani a delle reazioni tipicamente razziste ha veramente un senso o se serve solo ed
unicamente a distogliere gli italiani dai veri problemi che affliggono il nostro paese ormai in
modo cronico e speriamo non irreversibile.
Tutto questo ci ricorda il sistema che veniva adottato dagli antichi romani che per tenere buono
il popolino gli regalavano le esibizioni o per meglio dire le lotte dei gladiatori all'interno degli
anfiteatri progettati e costruiti appositamente per questi tipi di combattimenti all'ultimo sangue
dove alla fine anche il più miserabile dei popolani poteva in un certo senso decidere (con le sue
urla di approvazione o disapprovazione ) della vita del gladiatore sconfitto.
Oggi,invece degli anfiteatri,esistono luoghi e/o quartieri dove si aggirano gruppi di ''persone,,
dedite alla caccia allo straniero con la sicurezza dell'assoluta impunità e questo grazie alla
mancanza di un serio controllo da parte delle forze dell'ordine che non hanno nè mezzi nè
forze sufficenti per adempiere al loro dovere.
Ultimo ma solo in ordine di tempo il pestaggio di un giovane rumeno al carnevale di Spoleto di
cui è stata data notizia stasera sul web: http://notizie.virgilio.it/notizie/articolo,18100534.html?mod=foglia&pmk=mailwp

E per chi non avesse visto il servizio trasmesso dal TG5 stasera qui la versione online:

http://www.video.mediaset.it/mplayer.html?sito=tg5&data=2009/02/23&id=34236&from=tg5

Adesso tocca ad ognuno di voi trarre le debite conclusioni................

sabato 7 febbraio 2009

Pubblichiamo anche l'articolo in originale.

31 ianuarie 2009
Sărăcia „îngroapă” visele şi speranţele copiilor

Viaţa celor care au agonisit cât de cât ceva în existenţă „curge” în spatele gardurilor, interfoanelor sau chiar camerelor de luat vederi, atunci când averea e mai de soi. Familia Neacşu, din Tulbureni, nu are nevoie de toate astea. La căsuţa lor, mică şi cu forme îmbolnăvite de trecerea anotimpurilor, ajungi coborând într-o râpă şi apoi aventurându-te pe-un deluşor, fără vreun gard în jur.
Greu de crezut că în două camere pot trăi şi se pot înţelege nouă suflete. Părinţii şi şapte copii, dintre care doi încă nu-s la şcoală. Mezinii, Ştefan şi Dumitru, seamănă cu Nică pe când fura cireşe. Blonzi, zvăpăiaţi, se mai înghiontesc când nu-i nimeni cu ochii pe ei. Ana, Alexandru şi Florentina au între 8 şi 10 ani şi merg la şcoală la Tulbureni. Cu străinii, Ana e timidă, abia răspunde la întrebări. Alexandru şi Florentina sunt mai dezinvolţi, poate de când i-au dus românii şi italienii ce se ocupă de ei la operaţia de strabism şi de când au privirea dreaptă şi senină. „Nu le-a fost frică când au plecat, pentru că nici nu realizau ce se întâmplă. La întoarcere, când aveau bandaj la ochi, frăţiorii se temeau. Acum toţi îi laudă când îi văd”, povesteşte mama micuţilor. Ionuţ, de 11 ani şi Andrei, cu doi ani mai mare, merg la şcoală în oraş. E nevoie de bani pentru maxi – taxi, pentru un pacheţel de mâncare, că-s flăcăi mari şi nu-i uşor.
La muncă, de mici
Fiindcă tatăl copiilor e bolnav de plămâni şi nu poate munci, Andrei e cap de familie. „De la 10 ani merg cu căruţa, la rampă. Duc sticle, îi ajut pe cei de-acolo şi mai câştig bani”, povesteşte adolescentul. Tot el are grijă de cal, de vacă. Nu e prea lămurit ce vrea să facă cu viaţa lui, când va fi mare. Să termine liceul, mai întâi, şi o vedea. Are înclinaţii umaniste, plăcându-i româna, franceza, istoria şi geografia, aşa că, poate va merge pe linia asta... Alexandru, fiind mai mic, mă asigură că el dă mâncare la vacă şi purcei, dar face treabă şi prin casă. „Mai dau cu mătura, o ajut pe mama...”. Când va fi mare, vrea să se facă medic. Poate fiindcă un doctor s-a ocupat de ochii lui şi e şi el, acum, la fel ca şi frăţiorii lui... Destul de curios, şi Florentina şi Ionuţ vor să fie poliţişti când vor creşte. Puştiul mă lămureşte şi de ce: „Îmi place când îi arestează pe cei care fură...”. Ştefan e posibil să devină un constructor de succes. La cei 7 ani, se gândeşte să construiască o casă în copac: „Mai întâi voi tăia crengile, apoi voi bate cuie”...Ceilalţi încă nu ajung cu gândul până în viitor, dar mai au timp...
Joaca şi desenele animate, bucuria lor
Cât e urât afară şi n-au treabă şi nici de-nvăţat, televizorul e „blocat” pe desene animate. Trăiesc alături de personajele creionate pe ecran, se identifică cu ei, se bucură împreună şi suferă când e cazul... Când vine primăvara, toată lumea e a lor. De-a valma, îmi povestesc cum îşi trec timpul, pe uliţa din vale: „Jucăm fotbal, măgăruşul, româneasca... De-a pistoalele, cu lemne... Vara e mult mai frumos. Mergem la pădure, cu bunica, să adunăm vreascuri. Culegem şi ciuperci. Câteodată, mai mergem la sora lui tata, în oraş”. Dar distracţia nu-i doar acasă. Micuţii se joacă şi la şcoală. „De-a prinsul, de-a ascunsa, de-a hoţii şi vardiştiii”. Nici unul nu şi-ar dori să trăiască la oraş. „Tot satul ne place mai mult”, recunoaşte Ionuţ.
Lungul drum de la mămăligă la friptură
Când sărăcia este ţinută la distanţă doar de românii şi italienii ce le cumpără alimente, de-un an încoace şi le trimit daruri de Sărbători, e destul de greu să visezi, să ai dorinţe. Trebuie să ştii cât mai multe, să vezi lumea de dincolo de uliţă şi apoi se nasc şi visele. Până atunci, cei şapte copii se înviorează subit când îi întreb ce le place să mănânce. Mămăliga şi pâinea sunt primele pe listă. De la nici unul nu lipsesc, când e vorba de preferinţe, orezul sau macaroanele cu lapte, gemul, margarina, ceaiul. Lui Ionuţ i se înseninează faţa când îmi spune că-i place salamul, Alexandru pune pe primele locuri sarmalele şi borşul, în timp ce lui Ştefan îi place şoriciul. Andrei, cel mai mare şi cel mai umblat dintre ei, se gândeşte profund înainte de a-mi răspunde: „clătitele, covrigii, sarmalele şi... friptura”. Nici unul din ceilalţi nu părea să fi auzit, înainte, cuvântul magic: „friptură!”. Într-o casă de unde sărăcia nu pleacă cu una cu două, copiii nu au vise sofisticate. Până una alta, o casă în copac, un „v-aţi – ascunselea” şi, dacă se poate, o friptură. La o casă care să nu se dărâme peste ei (cum s-ar putea întâmpla cu cea în care stau), la vacanţe la mare sau la munte sau la o salată de fructe nu-i duce gândul, fiindcă ori nu ştiu despre ce-i vorba, ori nu îndrăznesc să privească atât de departe. Cine ştie ce le va oferi viaţa... Deocamdată, se culcă seara sătui, mulţumită unui grup de oameni inimoşi ce i-au luat în grijă şi au tot tăpşanul de lângă casă la dispoziţie cât e frumos, pentru joacă. Poate mâine, sau la anu’, va fi mai bine!
Abbiamo ricevuto la traduzione della visita che Carmen aveva fatto qualche giorno fa ai nostri piccolo amici.Un grazie particolare a Mihaela per la traduzione.


La poverta’ „seppellisce” i sogni e le speranze dei bambini


La vita di coloro che hanno risparmiato qualcosa nella loro esistenza, „scorre” al di la’ dei recinzioni, citofoni, o anche delle telecamere, quando la ricchezza e’ piu’ di qualita’. La famiglia Neacsu di Tulbureni, non ha bisogno di tutto questo. Alla loro casetta, piccola e con forme ammalate dal passare delle stagioni, arrivi scendendo una piccola discesa e poi avventurandoti su una piccola collina, senza alcuna recinzione intorno.
Difficile da credere che in due camere possono convivere e capirsi nove anime. I genitori ed i sette figli tra i quali due ancora non vanno a scuola. I piu’ piccoli, Stefan e Dumitru, assomigliano a Nica (n.b. scrittore romeno), quando rubava ciliegie. Biondi, faceti, ogni tanto si sgomitano quando nessuno gli guarda. Ana, Alexandru e Florentina hanno tra 8 e 10 anni e vanno a scuola a Tulbureni. Con gli estranei Ana e’ timida, appena appena risponde alle domande. Alexandru e Florentina sono piu’ disinvolti, forse da quando li hanno portati i romeni e gli italiani, che si occupano di loro, all’operazione di strabismo e da quando hanno lo sguardo corretto e sereno. „Non hanno avuto paura quando sono partiti, perche’ neanche realizzavano cosa succedeva. Al ritorno, quando avevano gli occhi bendati, i fratelli temevano. Adesso tutti li lodano quando li vedono” racconta la mamma dei piccoli. Ionut 11enne e Andrei di due anni piu’ grande, vanno a scuola in citta’. C’e’ bisogno di soldi per i maxi-taxi e per la merenda; ormai sono grandi e non e’ facile.

Al lavoro da piccoli

Siccome il padre dei bambini e’ malato di polmoni, e non puo’ lavorare, Andrei e’ capofamiglia. „Dai dieci anni vado con il carro alla rampa. Porto bottiglie, do una mano e guadagno qualcosa” racconta il ragazzo. Sempre lui ha cura del cavallo e della mucca. Non e’ molto convinto di cosa vuol fare da grande. Prima dovra’ finire il liceo, poi vedra’.Ha inclinazioni umanistiche, piacendogli il romeno, il francese, la storia e geografia, così che, forse andra’ su questa linea... Alexandru, essendo piu’ piccolo, mi assicura che lui da’ da mangiare alla mucca e ai maialini, pero’ fa anche lavori di casa, „Faccio pulizie, aiuto mia mamma...” Da grande vorrebbe fare il medico. Forse perche’ un medico si e’ occupato dei suoi occhi, e adesso, e’ anche lui come i suoi fratelli... Abbastanza curioso, Florentina e Ionut da grandi vorrebbero fare i poliziotti. Il ragazzo mi spiega anche il perche’: „Mi piace quando arrestano quelli che rubano...” Stefan, possibilmente diventera’ un costruttore di successo. Ai suoi 7 anni, pensa di costruire una casa sull’albero: „Prima tagliero’ i rami, poi battero’ dei chiodi...” Gli altri, ancora non arrivano col pensiero fino al futuro, pero’ hanno ancora tempo...

Giochi e cartoni animati, la loro gioia


Quando il tempo e’ brutto, e non hanno niente da lavorare e ne’ di studiare, la TV e’ „bloccata” sui cartoni animati. Vivono accanto ai personaggi schizzati sullo schermo, si identificano con loro, gioiscono insieme e soffrono quand’e’ il caso... Quando arriva la primavera, il mondo intero e’ loro. Entusiasti, mi raccontano come passano il tempo, sul vicolo della valle: „Giochiamo a calcio, „magarusul”, „romaneasca”... „i pistolieri”... In estate e’ molto piu’ bello. Andiamo nel bosco, con la nonna, per raccogliere rami seccati. Raccogliamo anche funghi. A volte, andiamo dalla zia, in città”. Ma il divertimento non e’ soltanto a casa; i piccoli giocano anche a scuola: „a prendere, a nascondino „guardia ed i ladri” ”. Nessuno vorebbe vivere in citta’. „Sempre in campagna ci piace di più” riconosce Ionut.


La lunga strada dalla polenta all’arrosto

Quando la poverta’ e’ tenuta lontana soltanto dai romeni ed italiani che li comprano alimenti da un anno in qua, e li mandano regali per le feste, e’ abbastanza difficile sognare e avere desideri. Devi sapere tante cose, vedere il mondo al di la’ del vicolo, e poi nascono i sogni. Fino ad allora, i sette bambini si rasserenano all’improvviso quando li chiedo che cosa li piacerebbe mangiare.
La polenta e il pane sono i primi nella lista. Quando si tratta di preferenze, da nessuno non manca il riso o macheroni al latte, marmellata, margarina ed il te’. Ionut diventa sereno quando mi dice che gli piace il salame, Alexandru mette al primo posto le sarmale e la minestra, mentre a Stefan gli piace la cotica. Andrei, il piu’ grande ed il piu’ „viaggiato” degli altri, pensa profondamente prima di rispondermi: „le frittelle, le ciambelle, le sarmale e... l’arrosto”. Nessuno degli altri non sembra aver mai udito, prima, la parola magica: „arrosto!”. In un casa da dove la poverta’ non va via cosi’ facilmente, i bambini non hanno sogni sofisticati. Nel frattempo, una casa sull’albero, un „nascondino”e, se si puo’, un’arrosto. Ad una casa che non crolli su di loro (come potrebbe succedere in quella in cui vivono), alle vacanze al mare o alla montagna, oppure ad una macedonia non li portano il pensiero, perche’, o non sanno di cosa si tratta, oppure non osano a guardare così lontano. Chissa’ cosa gli offrira’ la vita... Per ora, la sera vanno a letto sazi, grazie ad un gruppo di persone di buon cuore che si prendono cura di loro, e hanno tutto il terreno intorno alla casa a disposizione per giocare quando c’e’ bel tempo. Forse domani, o l’anno prossimo, sara’ meglio!

Tulbureni, 31 ianuarie 2009